TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1953

  • Tổng 7.881.972

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 08/04 đến ngày 14/04 năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Theo thông báo của Công ty Điện lực Quảng Bình từ ngày 08/04 đến ngày 14/04 năm 2021, Công ty sẽ ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch. Các khu vực của huyện Bố Trạch và thời gian ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực

Thời gian ngừng cung cấp điện

Thôn 7 xã Lâm Trạch

Từ 07h00 đến 16h30 ngày 08/04

Thôn 8 Trung Trạch, khu dân cư Nam Bàu Ri thuộc tiểu khu 2 thị trấn Hoàn Lão

Từ 06h30 đến 10h30 ngày 13/04

Trên cơ sở kế hoạch ngừng cung cấp điện của Công ty Điện lực Quảng Bình, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần chủ động có kế hoạch sản xuất, công tác cho phù hợp./.

Văn phòng HĐND-UBND huyện

Các tin khác