TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2218

  • Tổng 7.882.237

Bố Trạch quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Là địa phương được thiên nhiêu ưu đãi với nhiều thắng cảnh đẹp, phát huy tiềm năng lợi thế đó, thời gian quan huyện Bố Trạch đã triển đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

    

Huyện Bố Trạch đã tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch, đồng thời huyện cũng thực hiện các chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch Bố Trạch theo hướng bền vững. Đến nay, trên địa bàn huyện có 171 cơ sở lưu trú du lịch, với hơn 1.600 phòng và 3.300 giường; có 7 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tập trung chủ yếu ở các xã Sơn Trạch, Cự Nẫm, Hưng Trạch, Thanh Trạch. Từ năm 2016 đến nay, Bố Trạch đã đón hơn 3,1 triệu lượt khách đến du lịch, trong đó hơn 510.000 khách quốc tế, tăng bình quân hàng năm 33%, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 843 tỷ đồng.

Tiến Thành

Đài TT – TH Bố Trạch

Các tin khác