TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 71

  • Tổng 1.809.194

Thông báo (Số: 448/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về Tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống huyện năm 2018 và Hội thi Cá trắm sông Son

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện

tại cuộc họp về Tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống huyện

năm 2018 và Hội thi Cá trắm sông Son

Ngày 24/3/2018, UBND huyện tổ chức cuộc họp về Tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống huyện năm 2018 và Hội thi Cá trắm sông Son, do đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị: Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, UBND xã Sơn Trạch, Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Sau khi nghe Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin trình bày kế hoạch tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống huyện năm 2018, ý kiến của lãnh đạo trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng về tổ chức Hội thi cá trắm sông Son; ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự; đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

I. VỀ ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC HỘI THI CÁ TRẮM SÔNG SON CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH PHONG NHA - KẺ BÀNG

1. UBND huyện nhất trí với đề nghị của Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng về kế hoạch lồng ghép tổ chức Hội thi cá Trắm sông Son vào dịp diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện ngày 25/4 đến 26/4/2018.

2. Đề nghị Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để Hội thi Cá Trắm sông Son được diễn ra thành công. 

3. Giao Chủ tịch UBND xã Sơn Trạch phối hợp với Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng thống nhất lại các nội dung của Hội thi Cá Trắm sông Son; chuẩn bị các điều kiện liên quan để Lễ hội đua thuyền được diễn ra thuận lợi. 

II. VỀ TỔ CHỨC LỄ HỘI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG HUYỆN

1. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện Kế hoạch cụ thể về tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện năm 2018, xây dựng chương trình, quy chế, dự toán kinh phí và các điều kiện đảm bảo khác để lễ hội được diễn ra thành công; chịu trách nhiệm về công tác tổ chức tại lễ hội. Thống nhất các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến vào ngày 25 - 26/4/2018.

- Địa điểm: Tại thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện, năm 2018; hoàn thành trước ngày 28/3/2018.

2. Công an huyện xây dựng phương án bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vào thời gian trước, trong và sau khi diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống huyện.

3. Phòng Y tế tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; có phương án xử lý và đề xuất xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm; cử cán bộ y tế trực, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc để phục vụ tại lễ hội.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Ban Quản lý các công trình công cộng huyện bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực xã Sơn Trạch, nhất là khu vực trung tâm xã.

- Ban Quản lý các công trình công cộng huyện bố trí đủ số lượng thùng rác ở vị trí thuận tiện cho khách bỏ rác, lựa chọn điểm tập kết rác thải đảm bảo vệ sinh, mỹ quan; bố trí bộ phận thường xuyên thu gom, phân loại, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi tổ chức các lễ hội; thực hiện việc chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Sơn Trạch từ 18h00 đến 05h 00 trong thời gian cao điểm diễn ra lễ hội.

5. UBND các xã, thị trấn, nhất là các xã có đội thuyền tham gia Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện năm 2018 phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan, thành lập đội đua thuyền, triển khai tập luyện và đăng ký tham gia.

6. Đề nghị Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với UBND xã Sơn Trạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả để góp phần quảng bá du lịch trong thời gian tới, nhất là vào mùa du lịch từ tháng 4  đến tháng 10.

7. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện năm 2018 đạt chất lượng;

- Thành lập đoàn tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Đàn và Hát Dân ca tỉnh Quảng Bình, năm 2018 vào các ngày 25/4 và 26/4/2018, cử đại diện lãnh đạo Trung tâm làm Trưởng đoàn; xây dựng chương trình, nội dung dự thi đảm bảo theo Kế hoạch số 11/KH-SVHTT ngày 12/3/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình; khẩn trương lập dự trù kinh phí trình UBND huyện phê duyệt.

UBND huyện thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện để các ngành và địa phương biết, thực hiện./.

 

Các tin khác