TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1371

  • Tổng 8.034.682

Các phòng chức năng trực thuộc UBND huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Địa chỉ: Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình

              - Điện thoại: 0523.611177

- Chức năng, nhiệm vụ: Là cơ quan có chức năng tổng hợp và phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân huyện thực hiện quyền lực quản lý Nhà nước và ở địa phương. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện.

            - Lãnh đạo Văn phòng:

Chánh văn phòng: Phan Hải Hà

            Phó Chánh văn phòng: Trần Ngọc Hà

            Phó Chánh văn phòng: Phan Ngọc Lâm

 

2. PHÒNG NỘI VỤ

- Địa chỉ: Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình

              - Điện thoại: 0523.863668

            - Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thanh niên; thi đua - khen thưởng.

            - Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Hồ Ngọc Thanh

Phó Trưởng phòng: Đàm Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng: Trương Tấn Hưng           

 

3. PHÒNG TƯ PHÁP

- Địa chỉ: Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình

             - Điện thoại: 0523.862811

            - Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

            - Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Dương Thị Thu Hiền 

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Huyền       

 

4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

- Địa chỉ: Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình

              - Điện thoại: 0523.862735

              - Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính, giá cả, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

            - Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tứ

Phó Trưởng phòng: Hồ Thị Thúy Hằng

 

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Địa chỉ: Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình

              - Điện thoại: 0523.862187 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, biển và hải đảo.

- Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Đỗ Mạnh Tài  

Phó Trưởng phòng: Lưu Đức Ngọc

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Cẩm Hoàng

 

6. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Địa chỉ: Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 0523.863924 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động, người có công và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

            - Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phương

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Lâm

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Thủy

­­­­­­­­

7. PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN 

- Địa chỉ: Tiểu khu 2 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 0523.862258 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

            - Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Ninh

Phó Trưởng phòng: Hồ Thanh Tâm  

 

8. PHÒNG Y TẾ 

- Địa chỉ: Tiểu khu 11 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 0523.611195 

- Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

            - Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Lê Khắc Đóa

 Phó Trưởng phòng: Lê Hồng Tư

 

9. THANH TRA HUYỆN 

- Địa chỉ: Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 0523.862065 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

            - Lãnh đạo Thanh tra:

Chánh thanh tra: Phan Thanh Hiền

Phó Chánh thanh tra: Phan Văn Viễn

Phó Chánh thanh tra: Lê Thị Như Bông

 

10. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG 

- Địa chỉ: Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 0523.862003 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ; HTX thuộc các lĩnh vực phụ trách.

            - Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Bùi Quốc Thanh

Phó Trưởng phòng: Phạm Việt Tùng    

Phó Trưởng phòng: Trần Hải  

 

11. PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

- Địa chỉ: Tiểu khu 2 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 0523.862185 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông - lâm - ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn.

            - Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Tuyển

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Thắng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Toàn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Cẩm Long      

 

12. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Địa chỉ: Tiểu khu 2 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 0523.862062 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

            - Lãnh đạo Phòng:

Phó Trưởng phòng: Võ Hải Quân    

Phó Trưởng phòng: Trương Thị Thúy Vân 

 

13. PHÒNG DÂN TỘC

- Địa chỉ: Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 0523.612715 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

- Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Đỗ Hồng Thái

Phó Trưởng phòng: Phan Văn Trường

 

Các tin khác