TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2626

  • Tổng 1.809.066

Ủy Ban MTTQVN xã Hòa Trạch “Đoàn kết là sức mạnh”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

5 năm qua với việc bám sát thực hiện Nghị quyết Đại bộ các cấp cùng Chương trình hành động của MTTQVN huyện khóa XV, MTTQVN xã Hòa Trạch đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp nhân dân, nêu cao truyền thống cách mạng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, gặt hái được nhiều thành tích quan trọng

 

 

Nhân dân Hòa Trạch hăng hái hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới

Một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc được MTTQVN xã Hòa Trạch chú trọng đó là việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân. 5 năm vừa qua, MTTQVN xã và các tổ chức thành viên đã không nhừng đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động quần chúng nhân dân. Nhờ vậy mà số lượng ngày càng tăng, tổng số đoàn viên, hội viên các hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên từ 2500 người năm 2013 tăng mạnh với trên 3000 người năm 2018. Trong đó số hội viên hội nông dân đạt tỉ lệ tập hợp trên 104% hộ gia đình, hội viên là giáo dân tăng 15% so với năm 2013. Từ việc tập hợp quần chúng nhân dân tham gia vào các hội, tổ chức, MTTQVN xã Hòa Trạch đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.” Và các quan điểm của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân , nhằm tăng cường giữ vững khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Cùng với đó phong trào thi đua yêu nước cũng được triển khai sâu rộng nhằm phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân. Trong đó với trọng tâm là việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra “ MTTQVN xã đã phát huy tinh thần dân chủ huy động sức người, sức của trong nhân dân để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, nhân dân Hòa Trạch đã  hiến hơn 20 nghìn m2 đất, 3200 cây các loại, phá dở trên 500m tường rào để chung tay xây dựng các tiêu chí về giao thông, trường học, thủy lợi… với tổng số tiền ước tính trên 35 tỷ đồng. Hiện nay xã đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới, những tiêu chí còn lại đang được đẩy mạnh giúp địa phương hoàn thành mục tiêu cán đích xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.

Việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân còn thực hiện trên lĩnh vực kinh tế. Mặt trận xã cùng các tổ chức thành viên tích cực vận động các tầng lớp nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.  Tỉ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm. Việc chú trọng phát triển kinh tế trang trại trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn và theo tiêu chuẩn sạch đang được nhân rộng trên địa bàn. Ngoài ra, UBMT xã cũng tích cực phối hợp tuyên truyền việc đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Hiện toàn xã có 165 người tham gia học tập và lao động tại nước ngoài, nguồn ngoại tệ gửi về địa phương trên 40 tỷ đồng/năm. Đối với công tác giảm nghèo, vai trò của Ban công tác mặt trận được phát huy trong việc vận động Quỹ vì người nghèo với số tiền trên 80 triệu đồng; hỗ trợ hộ nghèo số tiền 40 triệu đồng. UBMT xã cũng tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các nhà hảo tâm thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo vào dịp lễ, Tết hoặc sau thiên tai bão lũ. Tiêu biểu có công ty Trường Phiêm, công ty Nhân Khánh, quỹ tín dụng… Từ đó góp phần ổn định cuộc cho hộ nghèo, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân.

Song song với phát triển kinh tế và giảm nghèo sức mạnh đại đoàn kết  còn thể hiện ở lĩnh vực đời sống xã hội. Với trọng tâm là bám sát cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Vấn đề bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp luôn được nhân dân hưởng ứng. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rồng khắp làm phong phú thêm đời sống tinh thần, tạo sự phấn khởi đặc biệt trong khối đoàn kết lương- giáo. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội cũng được đề cao và có sự giám sát chặt chẽ của ban công tác mặt trận các thôn, xóm. Năm 2017 toàn xã có trên 1100 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 6/ 8 thôn đạt danh hiệu “Làng văn hóa”. Trong đó có thôn Đồng Vụng và thôn Sông Chứa đạt danh hiệu làng văn hóa 14 năm liên tục.  

Mới đây, Đại hội MTTQVN xã Hòa Trạch đã khép lại trong không khí tràn đầy niềm tin và phấn khởi, đồng chí Dương Ngọc Tuấn, chủ tịch UBMTTQVN xã khẳng định: “Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vừa là mục tiêu vừa là động lực để MTTQVN xã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và bền vững của quê hương. Mục tiêu gần nhất chính là đưa xã hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2019”

Có thể khẳng định rằng chặng đường 5 năm qua đã đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng của xã Hòa Trạch trên hầu khắp các lĩnh vực. Trong đó, MTTQVN xã đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của mặt trận TQVN xã, góp phần xây đựng quê hương Hòa Trạch phát triển nhanh và bền vững.

Hồng Thắm-Nguyễn Khuyên

Đài TT-TH Bố Trạch-UBMTTQ VN huyện

Các tin khác