TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1412

  • Tổng 8.034.723

Rà soát 138 thủ tục hành chính giai đoạn 2 của Đề án 30

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 4/9, tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Công an (Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh - trật tự) tổ chức tập huấn triển khai giai đoạn 2 (rà soát thủ tục hành chính, bắt đầu từ ngày 5/9/2009).

Mục tiêu đặt ra của giai đoạn này là phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương rà soát 138 thủ tục hành chính, tất cả các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính trên 11 lĩnh vực quản lý.

Nội dung rà soát đợt này tập trung vào các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính theo tiêu chí: sự cần thiết, tính hợp lý và tính hợp pháp. Rà soát theo 3 biểu mẫu thống nhất (gồm: biểu mẫu 2 rà soát từng thủ tục hành chính; biễu mẫu 2a rà soát từng mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; biểu mẫu 2b rà soát tất cả yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện một thủ tục hành chính).

Để việc tiến hành rà soát đảm bảo đúng tiến độ, có trọng tâm, trọng điểm, Bộ Công an chọn các đơn vị tiến hành điểm, gồm: Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục XDLL CAND, Thanh tra Bộ, Công an các tỉnh Quảng Bình, Hải Phòng, Đà Nẵng và Tiền Giang. Thời gian rà soát báo cáo về Bộ trước ngày 31/11/2009.

Riêng thời gian từ nay tới hết tháng 9/2009 phải hoàn thành việc rà soát lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; đăng ký quản lý con dấu, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đăng ký quản lý giao thông đường bộ; chính sách, tổ chức cán bộ, bảo hiểm; khiếu nại, tố cáo