Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 58/TB-DAXD Thông báo (số:58/TB-DAXD) về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xã Phúc Trạch Ban QLDA&PTQĐ 19/07/2024 Còn
2 57/TB-DAXD Thông báo (số:57/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xã Thanh Trạch Ban QLDA&PTQĐ 17/07/2024 Còn
3 56/TB-DAXD Thông báo (số: 56/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bắc Trạch Ban QLDA&PTQĐ 15/07/2024 Còn
4 175/VHTT Công văn (số: 175/VHTT) về việc tuyên truyền hưởng ứng Hội thi Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về Chuyển đổi số năm 2024 Phòng Văn hóa - Thông tin 11/07/2024 Còn
5 07/TM-BQLCC Thư mời (số: 07/TM-BQLCC) tham gia gói thầu: Tư vấn thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống PCCC tại chợ Hoàn Lão Ban QLCCT công cộng 09/07/2024 Còn
6 55/TB-DAXD Thông báo (số: 55/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xã Phúc Trạch Ban QLDA&PTQĐ 05/07/2024 Còn
7 550/TB-UBND Thông báo (số: 550/TB-UBND) về việc giao đất không thông qua đấu giá đối với các thửa đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có người tham gia. UBND xã Đại Trạch 05/07/2024 Còn
8 32/KL-TTr Kết luận Thanh tra (số: 32/KL-TTr) trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thanh tra huyện 05/06/2024 Còn
9 1152/TB-UBND Thông báo (số: 1152/TB-UBND) Kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Đại Trạch và xã Thanh Trạch năm 2024 UBND Huyện Bố Trạch 03/06/2024 Còn
10 1231/QĐ-UBND Quyết định (số: 1231/QĐ-UBND) về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 10/05/2024 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »