TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 4281

  • Tổng 8.493.586

Bố Trạch Cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam
Đến nay, huyện Bố Trạch đã bàn giao mặt bằng với chiều dài 28,84/29,04km (đạt 99,3%); hoàn thành 9/12 khu tái định cư (TĐC) trong dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025...
Xem tiếp
Chuyển mình cùng nông thôn mới kiểu mẫu
Huyện Bố Trạch xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Thời gian qua, huyện đã tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong xây dựng khu dân cư (KDC) NTM kiểu mẫu, huy động được sức mạnh của toàn dân, đồng lòng xây.....
Xem tiếp
Bố Trạch công bố Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035
Ngày 4/7, tại trụ sở UBND xã Thanh Trạch và Trung Trạch, huyện Bố Trạch đã tổ chức công bố Quyết định số 1231/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035...
Xem tiếp
Hội LHPN huyện Bố Trạch tổ chức ngày hội giữa nhiệm kỳ
Chiều 20/6/2024, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Bố Trạch tổ chức ngày hội giữa nhiệm kỳ...
Xem tiếp
Huyện Bố Trạch đưa Chỉ thị 40-CT/TW của Đảng đi vào cuộc sống, tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội
Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đã trở thành một quyết sách đúng đắn, trực tiếp giải quyết những vấn đề nội tại trong triển khai tín dụng chính sách xã hội,.....
Xem tiếp