TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Công văn (số: 589/UBND) về việc đăng tải tài liệu và tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023...
..
Xem tiếp
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án xây dựng hạ tầng phát triển quỹ đất khu vực thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch
..
Xem tiếp
Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường công trình: khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại khu vực phía nam chợ ga Hoàn...
..
Xem tiếp
Chương trình (số:148/CTr-UBND) công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2022
..
Xem tiếp
Chương trình (Số: 71/CTr-UBND) công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2021
..
Xem tiếp