TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 24

  • Hôm nay 9349

  • Tổng 8.534.517

Xã Liên Trạch huyện Bố Trạch tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới
Là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Bố Trạch, tuy nhiên thời gian qua xã Liên Trạch đã tranh thủ tốt mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện thành công chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra...
Xem tiếp
Xã Lý Trạch huyện Bố Trạch phấn đấu về đích Nông thôn mới
Là một trong ba xã của huyện Bố Trạch đăng ký về đích Nông thôn mới trong năm 2020, hiện nay xã Lý Trạch đang tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu đã đề ra..
Xem tiếp
Bố Trạch phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao
Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020 này huyện Bố Trạch tiếp tục phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao..
Xem tiếp
Xã Phú Định tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới
Là xã đăng ký về đích Nông thôn mới trong năm 2020, hiện nay xã Phú Định tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra...
Xem tiếp
Xã Nam Trạch huyện Bố Trạch tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới
Ngày 26/10/2019 Xã Nam Trạch huyện Bố Trạch đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới...
Xem tiếp