Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 10/CT-UBND 05/05/2016 Chỉ thị (Số: 10/CT-UBND) Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, bão năm 2016
2 07/CT-UBND 04/03/2016 Chỉ thị (Số: 07/CT-UBND) Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn
3 10/CT-UBND 17/11/2015 Chỉ thị (Số: 10/CT-UBND) Về việc tăng cường công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Đông xuân 2015 - 2016
4 09/CT-UBND 03/11/2015 Chỉ thị (Số 09/CT-UBND): Về việc tăng cường tích trữ nước, phòng chống hạn, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2015 - 2016 và năm 2016
5 07/CT-UBND 16/06/2015 Về việc tấn cồng trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước năm 2015
6 06 /CT-UBND 15/05/2015 Về công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2015
7 04/CT-UBND 22/04/2015 Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại lúa Đông Xuân 2014-2015
8 08/CT-UBND/2014 19/12/2013 Chỉ thị (số 08 /CT-UBND) v/v tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014
9 14/ CT- UBND 20/12/2012 Về việc tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013
10 19/CT- UBND 14/12/2011 Về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả,thị trường ,bảo đảm trật tự anh toàn xã hội trước và sau tết nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012
« 1 2 3 4 »