Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 643/TB-UBND 13/05/2016 Thông báo (Số: 643/TB-UBND) V/v treo khẩu hiệu và Cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
2 586 /TB-UBND 05/05/2016 Thông báo (Số: 586/TB-UBND) Chương trình tiếp nhận, di chuyển và an táng hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào đưa về nước năm 2016
3 585/UBND 04/05/2016 Công văn (Số: 585/UBND) Về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ thu mua hải sản đánh bắt xa bờ
4 588 /TB-UBND 28/04/2016 Thông báo (Số: 588 /TB-UBND) Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn một số nội dung liên quan đến đời sống nhân dân ven biển do ảnh hưởng cá chết bất thường trong thời gian qua
5 463 /TB-UBND 08/04/2016 Thông báo (Số: 463 /TB-UBND) Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5
6 41 /TB-TCD 25/03/2016 Thông báo (Số: 41 /TB-TCD) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2016
7 18/TB-TCD 26/02/2016 Thông báo (Số: 18/TB-TCD) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2016
8 10/BC-TTHĐND 01/02/2016 Báo cáo (Số: 10/BC-TTHĐND) Dự kiến cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng người thuộc các tổ chức được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, Nhiệm kỳ 2016-2021
9 10 /TB-TCD 28/01/2016 Lịch tiếp công dân năm 2016
10 07 /TB-TCD 27/01/2016 Thông báo (Số: 07 /TB-TCD) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2016
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »