Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1153 /TB-UBND 22/08/2016 Thông báo (Số: 1153 /TB-UBND) V/v tổ chức Lễ viếng và dâng hương tại các Nghĩa trang Liệt sỹ; Chương trình đi thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
2 12/CĐ-UBND 27/07/2016 Công điện (Số: 12/CĐ-UBND) Về việc chủ động phòng, tránh ảnh hưởng của bão số 1
3 97 /TB-TCD 25/07/2016 Thông báo (Số: 97 /TB-TCD ) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2016
4 997/TB-UBND 19/07/2016 Thông báo (Số: 997/TB-UBND) V/v tổ chức lễ viếng, dâng hương, thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang Liệt sỹ và Đền tưởng niệm; Chương trình đi thăm tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ
5 09/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 09/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử các Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 06/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 06/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
7 05/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 05/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8 10/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 10/NQ-HĐND) Về việc phê chuẩn số lượng Ủy viên các ban Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
9 08/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 08/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 04/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 04/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »