Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 24/CĐ-UBND 17/10/2016 Công điện (Số: 24/CĐ-UBND) Khắc phục hậu quả sau cơn lũ và triển khai công tác ứng phó cơn bão Sarika
2 1394/TB-UBND 10/10/2016 Thông báo (Số: 1394/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016
3 1391/UBND 10/10/2016 Công văn (Số: 1391/UBND) V/v thực hiện quy định thời gian làm việc
4 123/TB-TCD 26/09/2016 Thông báo (Số: 123/TB-TCD) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2016
5 1209/TB-UBND 01/09/2016 Thông báo (Số: 1209/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thường kỳ tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2016
6 1193/UBND 30/08/2016 Công văn (Số:1193/UBND) Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh
7 1181 /TB-UBND 29/08/2016 Thông báo (Số: 1181 /TB-UBND) Chương trình thăm và dự Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 tại một số trường học của các đồng chí lãnh đạo huyện (Thông báo này bổ sung cho Thông báo số 1178/TB-UBND ngày 26/8/2016 của UBND huyện)
8 1178 /TB-UBND 26/08/2016 Thông báo (Số: 1178 /TB-UBND) Chương trình thăm và dự Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 tại một số trường học của các đồng chí lãnh đạo huyện (Thông báo này thay cho Giấy mời)
9 114/TB-TCD 26/08/2016 Thông báo (Số: 114/TB-TCD) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2016
10 1150 /TB-UBND 22/08/2016 Thông báo (Số: 1150/TB-UBND) Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Ngày Quốc khánh 02 tháng 9
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »