Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 06/TB-TCD 29/05/2019 Thông báo (Số:06/TB-TCD) về việc lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2019
2 35/TB-TTHĐND 17/05/2019 Thông báo (Số:35/TB-TTHĐND) về việc nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 29/TB-TTHĐND 23/04/2019 Thông báo (29/TB-TTHĐND) về việc về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2019
4 47/VPHĐND-UBND 23/04/2019 Thông báo (Số:47/VPHĐND-UBND) về việc lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2019
5 05/VPHĐND-UBND 22/01/2019 Thông báo (05/VPHĐND-UBND) về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2019
6 2239/TB-UBND 24/12/2018 Thông báo (Số: 2239/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019
7 68/TB-TTHĐND 21/09/2018 Thông báo (Số:68/TB-TTHĐND) việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2018
8 99 /TB-TCD 24/08/2018 Thông báo (Số: 99 /TB-TCD) về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2018
9 139/ĐC-VP 07/11/2016 Đề cương (Số: 139/ĐC-VP) Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HDND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 1511/UBND 01/11/2016 Công văn (Số: 1511/UBND) V/v tổng hợp, báo cáo số liệu các nguồn cứu trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ vào tháng 10 năm 2016
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »