Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 32/KL-TTr
Ngày ký 05/06/2024
Người ký Cao Thị Duế
Trích yếu nội dung Kết luận Thanh tra (số: 32/KL-TTr) trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Lĩnh vực Thông báo - Kết luận
Cơ quan ban hành Thanh tra huyện
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Nội dung kết luận