Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 23/TB-DAXD
Ngày ký 02/03/2023
Người ký Phan Công Thắng
Trích yếu nội dung Thông báo (số: 23/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Ban chỉ đạo Bảo vệ thi công quốc lộ 1A
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông báo

Phụ lục 1

Phụ lục 2