Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 21/TB-DAXD
Ngày ký 23/02/2023
Người ký Phan Công Thắng
Trích yếu nội dung Thông báo (số: 21/TB-DAXD) lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Đại Trạch)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Ban QLDA&PTQĐ
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông báo

Phụ lục 1

Phụ lục 2