Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 235/TB-DAXD
Ngày ký 09/11/2022
Người ký Phan Công Thắng
Trích yếu nội dung Thông báo (số: 235/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Trung Trạch)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Ban QLDA&PTQĐ
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về