Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 629/TB-ĐGTS
Ngày ký 29/09/2022
Người ký Nguyễn Thị Thanh Minh
Trích yếu nội dung Thông báo (số: 629/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất (xã Nam Trạch)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Trung tâm DV đấu giá tài sản
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về