Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2910/QĐ-UBND
Ngày ký 09/08/2022
Người ký Nguyễn Ngọc Tuấn
Trích yếu nội dung Quyết định (số: 2910/QĐ-UBND) công bố Kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh của UBND các xã, thị trấn Quý II năm 2022
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về