Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2264/QĐ-UBND
Ngày ký 28/07/2022
Người ký Nguyễn Ngọc Tuấn
Trích yếu nội dung Quyết định (số: 2264/QĐ-UBND) về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Bố Trạch thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bố Trạch
Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về