Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 82/TB-DAXD
Ngày ký 28/07/2022
Người ký Nguyễn Hoài Nam
Trích yếu nội dung Thông báo (số: 82/TB-DAXD) tiếp nhận vào làm viên chức và tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch năm 2022
Lĩnh vực Tuyển dụng
Cơ quan ban hành Ban QLDA&PTQĐ
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về