Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 44/TB-TTHĐND
Ngày ký 08/07/2022
Người ký Hoàng Văn Minh
Trích yếu nội dung Thông báo (số:44/TB-TTHĐND) triệu tập kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải thông báo