Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 44TB-VP
Ngày ký 01/06/2022
Người ký Phan Hải Hà
Trích yếu nội dung Thông báo (số: 44TB-VP) về việc giới thiệu chức danh và chữ ký
Lĩnh vực Thông báo - Kết luận
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về