Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 289/TB-ĐGTS
Ngày ký 16/05/2022
Người ký Nguyễn Thị Thanh Minh
Trích yếu nội dung Thông báo (số: 289/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sự dụng đất (xã Phú Định)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Trung tâm DV đấu giá tài sản
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về