Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 28/TB-VP
Ngày ký 26/04/2022
Người ký Phan Hải Hà
Trích yếu nội dung Thông báo (số: 28/TB-VP) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022
Lĩnh vực Tiếp công dân
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về