Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 296/UBND
Ngày ký 08/03/2022
Người ký Nguyễn Hữu Hồng
Trích yếu nội dung Công văn (số: 296/UBND) V/v thực hiện báo cáo kiểm soát TTHC Quý I năm 2022 trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và đánh giá giải quyết TTHC Quý I năm 2022 trên Cổng dịch vụ công tỉnh
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về