Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 186/KH-UBND
Ngày ký 16/02/2022
Người ký Nguyễn Văn Thủy
Trích yếu nội dung Kế hoạch (số: 186/KH-UBND) năm an toàn giao thông năm 2022
Lĩnh vực An toàn giao thông
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Kế hoạch

Phụ lục kèm theo Kế hoạch