Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 12/TB-DAXD
Ngày ký 14/02/2022
Người ký Phan Công Thắng
Trích yếu nội dung Thông báo (số: 12/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Liên Trạch)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về