Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 161/TB-DAXD
Ngày ký 16/11/2021
Người ký Phan Công Thắng
Trích yếu nội dung Thông báo (số: 161/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Đồng Trạch)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Ban QLDA&PTQĐ
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về