Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 14/CĐ-BCĐ
Ngày ký 08/09/2021
Người ký Nguyễn Văn Thủy
Trích yếu nội dung Công điện (số: 14/CĐ-BCĐ) về việc sẵn sàng, chủ động ứng phó với cơn bão CONSON và mưa lớn
Lĩnh vực Phòng chống và khắc phục thiên tai
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Công điện
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về