Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01/CĐ-UBND
Ngày ký 06/01/2021
Người ký Nguyễn Hữu Hồng
Trích yếu nội dung Công điện (số: 01/CĐ-UBND) về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid – 19
Lĩnh vực Sức khỏe, phòng chống dịch bệnh
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Công điện
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về