Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 19/NQ-HĐND
Ngày ký 16/12/2020
Người ký Hoàng Văn Minh
Trích yếu nội dung Nghị quyết (số:19/NQ-HĐND) nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về


Các văn bản khác
Trở về trang trước