Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 18/TB-ĐGTH
Ngày ký 04/02/2020
Người ký Hà Thị Lũy
Trích yếu nội dung Thông báo (Số:18/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Đại Trạch)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Công ty đấu giá Trường Hà
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải thông báo