Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 19/TB-ĐGTH
Ngày ký 05/02/2020
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung Thông báo (Số:19/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Sơn Lộc)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Công ty đấu giá Trường Hà
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải thông báo