Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 219/TB-ĐGTH
Ngày ký 31/10/2019
Người ký Hà Thị Lũy
Trích yếu nội dung Thông báo (Số:219/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dung đất (xã Trung Trạch)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Công ty đấu giá Trường Hà
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về