Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 162/TB-ĐGTH
Ngày ký 25/07/2019
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung Thông báo (Số:162/TB-ĐGTH) về việc đấu giá quyền sử dung đất (thị trấn Nông Trường Việt Trung)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Khác
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về