Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 02/2019/NQ-HĐND
Ngày ký 26/06/2019
Người ký Trần Tiến Sỹ
Trích yếu nội dung Nghị quyết (Số:02/2019/NQ-HĐND) về việc thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hoàn Lão đến năm 2035
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về