Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01/2019/NQ-HĐND
Ngày ký 26/06/2019
Người ký Trần Tiến Sỹ
Trích yếu nội dung Nghị quyết (Số:01/2019/NQ-HĐND) về việc thông qua Đề án Phân loại đô thị công nhận xã Sơn Trạch (Phong Nha) là đô thị loại
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về