Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 135/TB-ĐGTH
Ngày ký 19/06/2019
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung Thông báo (Số: 135/TB-ĐGTH) về đấu giá quyền sử dụng đất (TT NT Việt Trung)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Khác
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về