Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 121/TB-ĐGTH
Ngày ký 07/06/2019
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung Thông báo (Số:121/TB-ĐGTH) về việc thông báo đấu giá quyền sử dung đất
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Khác
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về