Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 138/ĐC-VP
Ngày ký 26/10/2018
Người ký Nguyễn Văn Tứ
Trích yếu nội dung Đề cương (Số:138/ĐC-VP) về tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 (Phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri)
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Đề cương
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về