Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 225/BC-UBND
Ngày ký 27/09/2018
Người ký Trần Quang Vũ
Trích yếu nội dung Báo cáo (Số:225/BC-UBND) về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu Quý IV năm 2018
Lĩnh vực Báo cáo Kinh tế - Xã hội
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về