Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 99 /BC-UBND
Ngày ký 02/05/2018
Người ký Nguyễn Văn Tứ
Trích yếu nội dung Báo cáo (Số: 99 /BC-UBND) tình hình trong dịp nghỉ ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 (Từ ngày 28/4/2018-01/5/2018)
Lĩnh vực Thực hiện nhiệm vụ
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về