Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 3887 /QĐ-UBND
Ngày ký 30/10/2017
Người ký Lãnh đạo cấp tỉnh
Trích yếu nội dung Quyết định (Số: 3887 /QĐ-UBND) Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý rừng đặc dụng, Ban Quản lý rừng phòng hộ cấp huyện
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành Cơ quan cấp tỉnh
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về Quyết định

Tải về Danh mục TTHC