Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 4680/QĐ-UBND
Ngày ký 06/10/2016
Người ký Trần Quang Vũ
Trích yếu nội dung Quyết định (Số: 4680/QĐ-UBND) Về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Trạch và xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch giai đoạn 2016 - 2020
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Khác
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về