Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01 /TB-HĐ
Ngày ký 05/08/2016
Người ký Nguyễn Hữu Hồng
Trích yếu nội dung Thông báo (Số: 01 /TB-HĐ) Thời gian, địa điểm và danh sách những người đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức giáo viên mầm non
Lĩnh vực Tuyển dụng
Cơ quan ban hành Phòng Nội vụ
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về
Tải về