Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2017/UBND
Ngày ký 14/10/2015
Người ký Trần Quang Vũ
Trích yếu nội dung Công văn (Số: 2017/UBND) Về việc rà soát hoàn thành xây dựng và áp dụng Hệ thống quảng lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về