Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 10/BC-TTHĐND
Ngày ký 01/02/2016
Người ký Phan Văn Gòn
Trích yếu nội dung Báo cáo (Số: 10/BC-TTHĐND) Dự kiến cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng người thuộc các tổ chức được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, Nhiệm kỳ 2016-2021
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về